France Flag

25 eventi totali

in 6 tornei

France Football Betting Odds

La regione France ha 25 incontri in 6 tornei, giocati tra 1165 competitori. BetBrain offre 7 tipi di pronostico da 24 bookmaker per l'intera regione.

Mostra:

 1. Ligue 1 20 incontri 4 risultati 24 bookmakers

  Ligue 1 incontri

  1. Casa Pareggio Ospite Venerdì, 29 Mar

    1. 3,40(3,25)Coolbet
    2. 3,70(3,53)EFbet
    3. 2,23(2,18)EFbet
  2. Casa Pareggio Ospite Sabato, 30 Mar

    1. 1,58(1,53)1xBet
    2. 4,20(3,99)Bet3000
    3. 7,15(6,73)Coolbet
  3. Casa Pareggio Ospite Domenica, 31 Mar

    1. 2,82(2,69)Coolbet
    2. 3,13(3,02)1xBet
    3. 3,00(2,86)Bet3000
    1. 2,73(2,57)Coolbet
    2. 3,20(3,08)Fonbet
    3. 3,05(2,94)EFbet
    1. 1,37(1,34)Fonbet
    2. 5,85(5,18)1xBet
    3. 10,00(8,60)Bet3000
    1. 1,82(1,76)1xBet
    2. 3,97(3,78)Pinnacle
    3. 4,74(4,49)Pinnacle
    1. 3,20(3,04)EFbet
    2. 3,26(3,10)Pinnacle
    3. 2,55(2,47)1xBet
    1. 12,00(10,71)Betfair.com Sportsbook
    2. 7,00(6,37)Bet3000
    3. 1,27(1,23)1xBet
  4. Casa Pareggio Ospite Mercoledì, 03 Apr

    1. 1,87(1,80)1xBet
    2. 3,60(3,44)EFbet
    3. 5,07(4,71)Pinnacle
    1. 2,40(2,32)Bet3000
    2. 3,25(3,10)Coolbet
    3. 3,60(3,32)Coolbet
  5. Casa Pareggio Ospite Venerdì, 05 Apr

    1. 3,24(3,01)22bet
    2. 3,38(3,22)Pinnacle
    3. 2,45(2,35)EFbet
  6. Casa Pareggio Ospite Sabato, 06 Apr

    1. 1,26(1,23)KTO
    2. 7,00(6,27)Bet3000
    3. 12,00(10,78)Bet3000
    1. 3,22(3,04)Pinnacle
    2. 3,25(3,14)EFbet
    3. 2,52(2,43)SBOBet
    1. 2,75(2,67)Pinnacle
    2. 3,23(3,10)Pinnacle
    3. 2,90(2,74)EFbet
    1. 4,15(3,79)EFbet
    2. 3,50(3,33)22bet
    3. 2,05(1,98)KTO
    1. 1,80(1,74)EFbet
    2. 3,85(3,63)EFbet
    3. 4,90(4,53)EFbet
  7. Casa Pareggio Ospite Domenica, 07 Apr

    1. 3,00(2,87)Bet3000
    2. 3,15(3,04)EFbet
    3. 2,70(2,59)EFbet
    1. 2,47(2,35)SBOBet
    2. 3,20(3,11)Bet3000
    3. 3,30(3,14)Bet3000
    1. 2,65(2,51)EFbet
    2. 3,10(3,02)Jetbull
    3. 3,15(2,97)EFbet
    1. 1,10(1,08)EFbet
    2. 13,00(11,34)22bet
    3. 30,00(23,94)Bet3000
 2. Coupe de France 2 incontri 1 risultato 21 bookmakers

 3. Coupe de la Ligue 1 incontro 19 bookmakers

 4. National 2 incontri 17 bookmakers

 1. Ligue 1 20 incontri 4 risultati 24 bookmakers

  Ligue 1 incontri

  1. Casa   Ospite Venerdì, 29 Mar

    1. 2,01(1,96)188bet
    2. 0,+0.5
    3. 1,93(1,90)SBOBet
  2. Casa   Ospite Sabato, 30 Mar

    1. 2,00(1,94)Pinnacle
    2. -1
    3. 1,96(1,92)SBOBet
  3. Casa   Ospite Domenica, 31 Mar

    1. 1,90(1,86)Fonbet
    2. 0
    3. 2,04(2,00)188bet
    1. 1,84(1,81)1xBet
    2. 0
    3. 2,12(2,07)188bet
    1. 2,19(2,09)188bet
    2. -1.5
    3. 1,82(1,77)1xBet
    1. 2,46(2,39)1xBet
    2. -1
    3. 1,63(1,59)1xBet
    1. 2,18(2,13)1xBet
    2. 0
    3. 1,79(1,75)SBOBet
    1. 1,80(1,75)SBOBet
    2. +2
    3. 2,19(2,12)Pinnacle
  4. Casa   Ospite Mercoledì, 03 Apr

    1. 2,12(2,07)188bet
    2. -0.5,-1
    3. 1,81(1,78)Pinnacle
    1. 1,70(1,64)SBOBet
    2. 0
    3. 2,45(2,31)Fonbet
  5. Casa   Ospite Venerdì, 05 Apr

    1. 1,86(1,81)188bet
    2. 0,+0.5
    3. 2,08(2,04)Pinnacle
  6. Casa   Ospite Sabato, 06 Apr

    1. 1,92(1,87)SBOBet
    2. -1.5,-2
    3. 2,05(1,98)Pinnacle
    1. 1,83(1,79)Pinnacle
    2. 0,+0.5
    3. 2,13(2,07)188bet
    1. 1,95(1,89)SBOBet
    2. 0
    3. 2,00(1,95)1xBet
    1. 1,89(1,85)Pinnacle
    2. 0.5
    3. 2,04(2,00)188bet
    1. 2,48(2,43)1Bet
    2. -1
    3. 1,61(1,57)BetOlimp
  7. Casa   Ospite Domenica, 07 Apr

    1. 2,05(2,01)EFbet
    2. 0
    3. 1,88(1,83)188bet
    1. 2,07(2,03)SBOBet
    2. 0,-0.5
    3. 1,88(1,82)188bet
    1. 1,82(1,78)SBOBet
    2. 0
    3. 2,12(2,07)188bet
    1. 2,09(2,03)Pinnacle
    2. -3
    3. 1,90(1,82)22bet
 2. Coupe de France 2 incontri 1 risultato 21 bookmakers

 3. Coupe de la Ligue 1 incontro 19 bookmakers

 4. National 2 incontri 17 bookmakers

 1. Ligue 1 20 incontri 4 risultati 24 bookmakers

  Ligue 1 incontri

  1. Over   Under Venerdì, 29 Mar

    1. 1,80(1,74)EFbet
    2. 2.5
    3. 2,16(2,10)1xBet
  2. Over   Under Sabato, 30 Mar

    1. 2,07(1,97)SBOBet
    2. 2.5
    3. 1,90(1,79)EFbet
  3. Over   Under Domenica, 31 Mar

    1. 2,79(2,64)1xBet
    2. 2.5
    3. 1,50(1,48)1xBet
    1. 2,55(2,37)1xBet
    2. 2.5
    3. 1,60(1,54)EFbet
    1. 1,95(1,85)EFbet
    2. 2.5
    3. 2,03(1,96)1xBet
    1. 1,82(1,78)1xBet
    2. 2.5
    3. 2,15(2,05)EFbet
    1. 2,65(2,40)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,59(1,53)1xBet
    1. 2,25(2,16)1xBet
    2. 3.5
    3. 1,80(1,70)EFbet
  4. Over   Under Mercoledì, 03 Apr

    1. 2,30(2,16)1xBet
    2. 2.5
    3. 1,71(1,63)188bet
    1. 2,52(2,40)1xBet
    2. 2.5
    3. 1,60(1,57)188bet
  5. Over   Under Venerdì, 05 Apr

    1. 2,30(2,19)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,71(1,67)Pinnacle
  6. Over   Under Sabato, 06 Apr

    1. 2,10(2,04)EFbet
    2. 3.5
    3. 1,85(1,77)EFbet
    1. 2,45(2,34)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,65(1,59)EFbet
    1. 2,45(2,32)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,65(1,56)EFbet
    1. 2,30(2,20)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,70(1,66)EFbet
    1. 2,10(2,01)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,87(1,76)188bet
  7. Over   Under Domenica, 07 Apr

    1. 2,60(2,49)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,55(1,52)EFbet
    1. 2,50(2,33)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,60(1,54)EFbet
    1. 2,65(2,55)EFbet
    2. 2.5
    3. 1,55(1,50)EFbet
    1. 2,33(2,25)Babibet
    2. 4.5
    3. 1,70(1,63)EFbet
 2. Coupe de France 2 incontri 1 risultato 21 bookmakers

 3. Coupe de la Ligue 1 incontro 19 bookmakers

 4. National 2 incontri 17 bookmakers

Loading... Loading...