Football Icon

89 total regions

with 259 tournaments

Football

Football Sport se širi kroz89 regije i sastoji se od ukupno 259 turnira sa 1366 susreta. BetBrain nudi 114 oklade na konačne oklade za cijeli sport.

Football događaji i oklade na konačne pobjednike za sve zemlje i regije

 1. World Flag World63 susreta

  World regija su sportski 63 susreti u 11 turnira, igranih između 9853 natjecatelja. BetBrain Nudi 22 oklada na ukupne pobjednike od 26 kladionica za cijelu regiju

 2. Europe Flag Europe51 susreta

  Europe regija su sportski 51 susreti u 21 turnira, igranih između 3563 natjecatelja. BetBrain Nudi 23 oklada na ukupne pobjednike od 25 kladionica za cijelu regiju

 3. England Flag England78 susreta

  England regija su sportski 78 susreti u 12 turnira, igranih između 3393 natjecatelja. BetBrain Nudi 20 oklada na ukupne pobjednike od 26 kladionica za cijelu regiju

 1. Country: Spain  (124 susreta)
 2. Country: Brazil  (65 susreta)
 3. Country: Germany  (129 susreta)
 4. Country: Turkey  (52 susreta)
 5. Country: Italy  (110 susreta)
 6. Country: France  (29 susreta)
 7. Country: Argentina  (50 susreta)
 8. Country: Austria  (15 susreta)
 9. Country: Scotland  (18 susreta)
 10. Country: Australia  (19 susreta)
 11. Country: Netherlands  (13 susreta)
 12. Country: Israel  (10 susreta)
 13. Country: Portugal  (24 susreta)
 14. Country: Greece  (26 susreta)
 15. Country: Belgium  (19 susreta)
 16. Country: Cyprus  (7 susreta)
 17. Country: Mexico  (24 susreta)
 18. Country: Czech Republic  (29 susreta)
 19. Country: Asia  (12 susreta)
 20. Country: Romania  (9 susreta)
 21. Country: South Africa  (5 susreta)
 22. Country: India  (3 susreta)
 1. Country: Kenya  (3 susreta)
 2. Country: Ukraine  (12 susreta)
 3. Country: Hong Kong  (11 susreta)
 4. Country: Poland  (11 susreta)
 5. Country: Saudi Arabia  (1susret)
 6. Country: Russia  (30 susreta)
 7. Country: Sweden  (9 susreta)
 8. Country: Denmark  (18 susreta)
 9. Country: Serbia  (2 susreta)
 10. Country: Azerbaijan  (2 susreta)
 11. Country: Iceland  (4 susreta)
 12. Country: Thailand  (7 susreta)
 13. Country: Switzerland  (7 susreta)
 14. Country: United Arab Emirates  (1susret)
 15. Country: Colombia  (19 susreta)
 16. Country: Finland  (4 susreta)
 17. Country: Iran  (9 susreta)
 18. Country: Chile  (13 susreta)
 19. Country: Costa Rica  (8 susreta)
 20. Country: Malaysia  (2 susreta)
 21. Country: Guatemala  (7 susreta)
 22. Country: Egypt  (1susret)
 1. Country: Paraguay  (7 susreta)
 2. Country: Qatar  (2 susreta)
 3. Country: Panama  (5 susreta)
 4. Country: Croatia  (4 susreta)
 5. Country: Wales  (6 susreta)
 6. Country: El Salvador  (6 susreta)
 7. Country: Bulgaria  (11 susreta)
 8. Country: Hungary  (12 susreta)
 9. Country: Northern Ireland  (4 susreta)
 10. Country: Bosnia and Herzegovina  (3 susreta)
 11. Country: Japan  (15 susreta)
 12. Country: Morocco  (5 susreta)
 13. Country: Oman  (5 susreta)
 14. Country: Tunisia  (6 susreta)
 15. Country: Nigeria  (4 susreta)
 16. Country: Slovenia  (3 susreta)
 17. Country: Bolivia  (6 susreta)
 18. Country: Peru  (6 susreta)
 19. Country: Cameroon  (3 susreta)
 20. Country: Malta  (2 susreta)
 21. Country: Lebanon  (1susret)
 1. Country: Slovakia  (1susret)
 2. Country: Uruguay  (7 susreta)
 3. Country: Cuba  (2 susreta)
 4. Country: Republic of Macedonia  (4 susreta)
 5. Country: Venezuela  (5 susreta)
 6. Country: Ecuador  (4 susreta)
 7. Country: Nicaragua  (6 susreta)
 8. Country: Senegal  (5 susreta)
 9. Country: Honduras  (3 susreta)
 10. Country: Norway  (9 susreta)
 11. Country: North and Central America  (8 susreta)
 12. Country: Antigua and Barbuda  (5 susreta)
 13. Country: Jamaica  (5 susreta)
 14. Country: New Zealand  (1susret)
 15. Country: Aruba  (3 susreta)
 16. Country: Luxembourg  (6 susreta)
 17. Country: China
 18. Country: Kazakhstan  (1susret)
 19. Country: Republic of Korea  (6 susreta)
 20. Country: Lithuania  (2 susreta)
 21. Country: Oceania  (2 susreta)