Football Icon

54 total regions

with 217 tournaments

Football

Football Sport se širi kroz54 regije i sastoji se od ukupno 217 turnira sa 486 susreta. BetBrain nudi 149 oklade na konačne oklade za cijeli sport.

Football događaji i oklade na konačne pobjednike za sve zemlje i regije

 1. World Flag World102 susreta

  World regija su sportski 102 susreti u 101 turnira, igranih između 2752 natjecatelja. BetBrain Nudi 110 oklada na ukupne pobjednike od 35 kladionica za cijelu regiju

 2. Europe Flag Europe23 susreta

  Europe regija su sportski 23 susreti u 18 turnira, igranih između 55 natjecatelja. BetBrain Nudi 18 oklada na ukupne pobjednike od 23 kladionica za cijelu regiju

 3. Australia Flag Australia4 susreta

  Australia regija su sportski 4 susreti u 3 turnira, igranih između 38 natjecatelja. BetBrain Nudi 1 oklada na ukupne pobjednike od 27 kladionica za cijelu regiju

 1. Country: Brazil  (65 susreta)
 2. Country: Germany  (2 susreta)
 3. Country: Italy  (11 susreta)
 4. Country: England  (1susret)
 5. Country: Spain  (11 susreta)
 6. Country: Denmark  (3 susreta)
 7. Country: Norway  (21 susreta)
 8. Country: Finland  (11 susreta)
 9. Country: Czech Republic  (5 susreta)
 10. Country: Iceland  (29 susreta)
 11. Country: Sweden  (14 susreta)
 12. Country: Russia  (5 susreta)
 13. Country: Georgia  (3 susreta)
 1. Country: Turkey
 2. Country: United States  (23 susreta)
 3. Country: Argentina  (1susret)
 4. Country: Hungary  (6 susreta)
 5. Country: Estonia  (3 susreta)
 6. Country: Poland  (16 susreta)
 7. Country: Ireland  (5 susreta)
 8. Country: Indonesia  (5 susreta)
 9. Country: China  (1susret)
 10. Country: Israel  (1susret)
 11. Country: Chile  (10 susreta)
 12. Country: Vietnam  (7 susreta)
 13. Country: Scotland
 1. Country: Republic of Korea  (6 susreta)
 2. Country: Japan  (10 susreta)
 3. Country: Venezuela  (5 susreta)
 4. Country: Azerbaijan  (1susret)
 5. Country: Paraguay  (8 susreta)
 6. Country: Slovenia  (1susret)
 7. Country: Asia
 8. Country: Ecuador  (12 susreta)
 9. Country: Malaysia  (1susret)
 10. Country: Colombia  (2 susreta)
 11. Country: Belarus  (6 susreta)
 12. Country: Armenia  (3 susreta)
 13. Country: South America
 1. Country: Peru  (20 susreta)
 2. Country: Republic of Macedonia  (1susret)
 3. Country: Cameroon  (2 susreta)
 4. Country: Uruguay  (7 susreta)
 5. Country: Africa  (4 susreta)
 6. Country: South Africa  (1susret)
 7. Country: Bolivia  (1susret)
 8. Country: Ethiopia  (3 susreta)
 9. Country: Guatemala  (1susret)
 10. Country: Dominican Republic  (1susret)
 11. Country: Canada  (1susret)
 12. Country: Barbados  (1susret)