Football Icon

63 total regions

with 210 tournaments

Football

Football Sport se širi kroz63 regije i sastoji se od ukupno 210 turnira sa 1320 susreta. BetBrain nudi 172 oklade na konačne oklade za cijeli sport.

Football događaji i oklade na konačne pobjednike za sve zemlje i regije

 1. Europe Flag Europe51 susreta

  Europe regija su sportski 51 susreti u 20 turnira, igranih između 3759 natjecatelja. BetBrain Nudi 24 oklada na ukupne pobjednike od 31 kladionica za cijelu regiju

 2. World Flag World9 susreta

  World regija su sportski 9 susreti u 14 turnira, igranih između 18531 natjecatelja. BetBrain Nudi 9 oklada na ukupne pobjednike od 28 kladionica za cijelu regiju

 3. England Flag England171 susreta

  England regija su sportski 171 susreti u 15 turnira, igranih između 2510 natjecatelja. BetBrain Nudi 42 oklada na ukupne pobjednike od 31 kladionica za cijelu regiju

 1. Country: Germany  (103 susreta)
 2. Country: Brazil  (65 susreta)
 3. Country: Australia  (31 susreta)
 4. Country: Iceland  (26 susreta)
 5. Country: Russia  (38 susreta)
 6. Country: Asia  (11 susreta)
 7. Country: Sweden  (67 susreta)
 8. Country: Denmark  (33 susreta)
 9. Country: Japan  (33 susreta)
 10. Country: Norway  (26 susreta)
 11. Country: France  (54 susreta)
 12. Country: Czech Republic  (34 susreta)
 13. Country: Austria  (40 susreta)
 14. Country: Scotland  (28 susreta)
 15. Country: Finland  (43 susreta)
 1. Country: Romania  (24 susreta)
 2. Country: Ireland  (19 susreta)
 3. Country: United States  (16 susreta)
 4. Country: Poland  (33 susreta)
 5. Country: China  (9 susreta)
 6. Country: Italy  (38 susreta)
 7. Country: Argentina  (15 susreta)
 8. Country: Portugal  (18 susreta)
 9. Country: Estonia  (5 susreta)
 10. Country: Spain  (36 susreta)
 11. Country: Switzerland  (12 susreta)
 12. Country: Mexico  (12 susreta)
 13. Country: Turkey  (17 susreta)
 14. Country: South America  (4 susreta)
 15. Country: Netherlands  (19 susreta)
 1. Country: Republic of Korea  (6 susreta)
 2. Country: Slovakia  (19 susreta)
 3. Country: Israel  (15 susreta)
 4. Country: Colombia  (11 susreta)
 5. Country: Venezuela  (13 susreta)
 6. Country: Singapore  (3 susreta)
 7. Country: Iran  (8 susreta)
 8. Country: Lithuania  (4 susreta)
 9. Country: Ukraine  (4 susreta)
 10. Country: Belgium  (8 susreta)
 11. Country: Chile  (8 susreta)
 12. Country: Wales  (6 susreta)
 13. Country: Peru  (9 susreta)
 14. Country: Croatia  (2 susreta)
 15. Country: Bulgaria  (7 susreta)
 1. Country: Armenia  (3 susreta)
 2. Country: Slovenia  (5 susreta)
 3. Country: Kenya  (1susret)
 4. Country: South Africa  (8 susreta)
 5. Country: Zimbabwe  (3 susreta)
 6. Country: Hungary  (6 susreta)
 7. Country: Egypt  (1susret)
 8. Country: Northern Ireland  (6 susreta)
 9. Country: Guatemala  (1susret)
 10. Country: Jordan  (4 susreta)
 11. Country: Costa Rica  (4 susreta)
 12. Country: Greece  (8 susreta)
 13. Country: Philippines  (2 susreta)
 14. Country: Tunisia  (3 susreta)
 15. Country: Trinidad And Tobago  (2 susreta)